Om klubben

Forside (1)

Forside (2)

Klubben fremstår i dag som et moderne treningssenter. Alle kan bli medlem i Flekkefjord Atletklubb. Dette forutsetter imidlertid at man er fylt 15 år og ellers er snill og grei. Dette er viktig fordi man som medlem får tildelt egen nøkkel med tilgang til lokalene 24 timer i døgnet.

Medlemmene i Flekkefjord Atletklubb er privilegert med lave medlemskostnader og et lokale med topp moderne treningsapparater. Det er gjort investeringer for flere hundre tusen de siste årene og lokalene har i dag utstyr for mosjon, kondis og styrketrening.

Filosofien i styret er enkel: Det skal investeres stadig i nytt utstyr. Oppgradering og modernisering står i fokus når det snakkes om disponering av midler.

Flekkefjord Atletklubb kan stolt vise frem et av de absolutt fineste treningslokalene sammenlignet med andre “Atletklubber” i landet. Det legges vekt på lav terskel slik at miljøet bærer preg av alle aldere samt bra likevekt mellom kjønnene.

Klubben vil også gjøre en innsats mot bedrifter for å få flere av disse til å se verdien i å investere i trening for de ansatte.