Bilder

Filosofien i styret er enkel: Det skal investeres stadig i nytt utstyr. Oppgradering og modernisering står i fokus når det snakkes om disponering av midler.

Flekkefjord Atletklubb kan stolt vise frem et av de absolutt fineste treningslokalene sammenlignet med andre “Atletklubber” i landet. Det legges vekt på lav terskel slik at miljøet bærer preg av alle aldere samt bra likevekt mellom kjønnene.

Klubben vil også gjøre en innsats mot bedrifter for å få flere av disse til å se verdien i å investere i trening for de ansatte.