Medlemmer og nøkkeltall

I 2020 hadde Flekkefjord Atletklubb 286 medlemmer.

PDF Medlemsliste 2021 (foreløpig)

PDF Nøkkeltall 2020

PDF Medlemsutvikling siste år