Lovnorm (NIF)

Norges IdrettsforbundFAK følger lovnormen som er utarbeidet av Norges Idrettsforbund. Denne ble vedtatt siste gang på årsmøtet 28. februar 2017 og godkjent av NIF 1. mars 2017.

PDF Lovnorm for Flekkefjord Atletklkubb